กรมอนามัย

ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


กรมอนามัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (คนพิการ), เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (คนพิการ), พนักงานบริการ (คนพิการ)    ( 6 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
30 มิถุนายน 2560
รายละเอียด
กรมอนามัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานห้องสมุด (คนพิการ), เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (คนพิการ), พนักงานบริการ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.,อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมอนามัย

0.21840000152588