มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( 11 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
5 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : รวม 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาบัญชี
การเงิน
การเงินการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

0.37540102005005