มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งสถาปนิก   ( 1 ธันวาคม - 8 ธันวาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
30 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : สถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : อัตราค่าจ้าง 11,810 บาท ค่าครองชีพ 3,190 บาท เงินเพิ่มวิชาชีพ 3,000 บาท
สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : บุคลากรประจำมาหวิทยาลัย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
1.วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน
2.วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ 100 คะแนน
3.สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
รวม 250 คะแนน
ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

0.39000105857849