มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร
4 ธันวาคม 2560
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 17,960 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : − อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
− สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
− มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
− สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
− มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
− สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรักในการให้บริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
− สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
− หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสถาบันการศึกษา และมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
− ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : − ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
− ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ และนอกมหาวิทยาลัย ด้านจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษา
− ทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
− พิมพ์เอกสาร จดหมายราชการ บันทึก และโต้ตอบ Email ภาษาอังกฤษ
− งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : Computer Word Excel

ทักษะ/สมรรถนะ : มีคะแนน ก.พ. หรือ มี ใบคะแนน SMART for WORK ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC TU ,GET TU ,STEP

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.34320020675659