กรมเจ้าท่า

ที่อยู่ : 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100


กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา    ( 26 ธันวาคม - 5 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
19 ธันวาคม 2560
รายละเอียด
กรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารการศึกษา หรือ มนุษยศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเดินเรือเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
จะประกาศพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมเจ้าท่า

0.34319996833801