กรมบัญชีกลาง

ที่อยู่ : ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400


กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   ( 20 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 มีนาคม 2561
รายละเอียด
กรมบัญชีกลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 ค่าครองชีพ 2,000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมบัญชีกลาง

0.23400092124939