มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ที่อยู่ : 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา   ( 18 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
6 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดบปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : พนักงานประจำ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

0.28080010414124