มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ : ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ( บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 มิถุนายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 20250 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือวุฒิอื่นๆ ทางด้านการบัญชี
มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ทางการด้านการบัญชี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

สมรรถนะ
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50 ขึ้นไป

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.60940194129944