มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
12 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ตามเอกสาร ทักษะ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0.42120099067688