สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)   ( 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
26 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นิติกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านนิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารแนบเอกสารต้นฉบับ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารแนบเอกสารต้นฉบับ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0.42120099067688