สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)   ( 2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
26 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)
อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารเอกสารต้นฉบับ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสารเอกสารต้นฉบับ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0.42120099067688