สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล

ที่อยู่ : ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานโครงการจัดระบบถ่ายภาพกิจกรรม   ( บัดนี้ - 14 กันยายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
31 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ลุกจ้างจ้างเหมา
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโครงการจัดระบบถ่ายภาพกิจกรรม
อัตราเงินเดือน : 16,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร ถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอภารกิจต่างๆของกระทรวง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร สอบข้อเขียน ความรู้พื้นฐานการถ่ายภาพ
ตามเอกสาร สอบปฏิบัติ การถ่ายภาพโดยจำลองบรรยากาศในสถานที่จริง
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล

0.78000092506409