กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการกทม. จำนวน 47 ตำแหน่ง   ( บัดนี้ - 19 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร
1 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : ข้าราชการกทม. จำนวน 47 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศ บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 477 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
ตามเอกสาร ปวท.
ตามเอกสาร ปวส.
ตามเอกสาร อนุปริญญา
ตามเอกสาร ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : โปรตอ่านจากประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ดูทาง http://ksb.bangkok.go.th/
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โปรตอ่านจากประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ดูทาง http://ksb.bangkok.go.th/
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : โปรตอ่านจากประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ดูทาง http://ksb.bangkok.go.th/
ทักษะ/สมรรถนะ : โปรตอ่านจากประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ดูทาง http://ksb.bangkok.go.th/
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรุงเทพมหานคร

0.39000105857849