สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด   ( บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
3 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร ทักษะ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน :

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเอกสาร การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับตามคะแนนรวมจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับแรกตามลำดับ กรณีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0.40559983253479