มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ   ( บัดนี้ - 9 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
14 ธันวาคม 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตเเพทยศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ (โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. ผลการศึกษาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และสามารถความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีใจรักในการให้บริการ

5. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ

1. งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร และงานด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
2.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3. งานเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาต่างประเทศ
4. จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดการประชุมในโอกาสต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, รับโอนย้าย
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน
19,500 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

0.31200098991394