มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งครู(สุขศึกษา )   ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
8 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่ง : ครู(สุขศึกษา )

อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดวุฒิ :
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
๑ พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงาน
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๒ การทดสอบความสามารถอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
๓ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

ทักษะ/สมรรถนะ :
หากผู้สมัครมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับมัธยมศึกษาในสาขาวิชาที่ระบุหรือใกล้เคียง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากครุสภา มีความสามารถจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความสามารถทำการวิจัยการศึกษาหรือวิจัยในชั้นเรียนได้ หรือมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0.39000010490417