มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิจัยการศึกษา   ( บัดนี้ - 31 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
8 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่ง : นักวิจัยการศึกษา

อัตราเงินเดือน : ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ :
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย การวัดผล ประเมินผลและสถิติ
๓) สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เผยแพร่ ใช้ประโยชน์จากการวิจัย และชี้นำการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
๑ พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรงกับลักษณะงาน
ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๒ การทดสอบความสามารถอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย
๓ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และอื่นๆ

เงื่อนไข : สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

0.35880017280579