พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) (บัดนี้ - 13 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานใน พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม สํานักงานมหาวิทยาลัย

อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา ที่ส่วนงานต้นสังกัดพิจารณาว่าาเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2 หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
3 ปฏิบัติงานประจํา พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่


ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/900_3813-20190109095910.pdf


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ พิพิธภัณฑ์พระตําหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.51480102539062