สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (บัดนี้ - 13 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วย สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา

อัตรา เงินเดือน 20,100 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ได้รับวุฒิปริญญาโททุกสาขา
2 หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/900_3881-20190109100138.pdf


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.71760082244873