คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) (บัดนี้ - 14 มกราคม 2562)

ประกาศรับสมัคร
9 มกราคม 2562
รายละเอียด
ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา

อัตรา เงินเดือน 17,330 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)
เว็บไซต์
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/900_3064-20190109100625.pdf


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.78000116348267