มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์   ( 4 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
29 มกราคม 2562
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์ (6 ปี)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (6 ปี) สาขาสัตวแพทยศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการสัตวแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากประสบการณ์ด้านการศึกษา ด้านการทำงาน เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

0.34320092201233