จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิจัย AR-5   ( บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : นักวิจัย AR-5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : 1.ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร,ทางทะเล สมุทรศาสตร,
การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว,น้ํา วาริชศาสตร, วิทยาศาสตร, / วิศวกรรม / เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมทางน้ํา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. หากสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมีประสบการณ์,การเก็บตัวอย่างและการ
ดําเนินการศึกษาภาคสนาม หรือทําการศึกษาวิทยานิพนธ์,ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล/น้ํา
3. สามารถไปปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์,ทางทะเลและศูนย,ฝึกนิสิต เกาะสีชังได้
4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1 ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2 ประเมินความรู้ เฉพาะสาขา
3. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
4.ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์,ของมหาวิทยาลัย
5. สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร TOEFL (PBT) 550
ตามเอกสาร TOEFL (ITP) 550
ตามเอกสาร TOEFL (iBT) 79
ตามเอกสาร CUตามเอกสารTEP 75
ตามเอกสาร IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.40560102462769