จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิ
ตามเอกสาร สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาหลักสูตร หรือ
ตามเอกสาร สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษา
วุฒิปริญญาโท ด้านนิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร หรือ
ตามเอกสาร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านนิเทศการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร
และอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
ตามเอกสาร มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1.สอบข้อเขียน
1.1 วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
1.2 วิชาเฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน)
1.3 ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ (100 คะแนน)
2.เสนอผลงานวิชาการและสาธิตการสอน 100 คะแนน) เสนอผลงานทางวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผูู้กําหนด
30 นาที โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ
และผู้ฟังซักถาม
3. สัมภาษณ์ (100 คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร TOEFL (PBT) 550
ตามเอกสาร TOEFL (iBT) 79
ตามเอกสาร CUตามเอกสารTEP 75
ตามเอกสาร IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.3743999004364