จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน P7   ( บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร
4 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
อัตราเงินเดือน : 16,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ อาทิเช่น
1. งานยุทธศาสตร์ด้านบริหารงานบุคคล
2. กลั่นกรอง วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคล
ที่ส่วนงานเสนอมา
3.งานเลขานุการกิจที่ประชุมของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
1. ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่ง
3. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง
4. ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหน่ง
(ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
5. สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULIตามเอกสารTEST, CUตามเอกสารTEP หรือ IELTS อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.40560007095337