จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์   ( บัดนี้ - 31 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
4 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : อาจารย์
อัตราเงินเดือน : 35,450 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ หรือ
การออกแบบด้านแฟชั่น หรือ การออกแบบสิ่งทอ โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านศิลปะหรือการออกแบบ และ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการตลาดแฟชั่น หรือ ด้านสิ่งทอ
ตามเอกสาร ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน / งานวิจัย / งานวิชาการ / งานบริการวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการคัดเลือก
ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
ตามเอกสาร ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ตามเอกสาร สัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร TOEFL (PBT) 550
ตามเอกสาร TOEFL (iBT) 79
ตามเอกสาร CUตามเอกสารTEP 75
ตามเอกสาร IELTS 6.5
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.37440085411072