บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]

ที่อยู่ : 99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center   ( บัดนี้ - 1 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
6 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center
อัตราเงินเดือน : 525 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT]

0.76440191268921