สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)   ( 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
25 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานฯ

ตำแหน่ง : เภสัชกร (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด)
อัตราเงินเดือน : 20,540 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา เภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจาสภาเภสัชกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

0.42120003700256