ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งภาค ก. ประจำปี 2562   ( 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร
8 มีนาคม 2562
รายละเอียด
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ตำแหน่ง : ภาค ก. ประจำปี 2562
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร
ระดับการศึกษา : ปวช.
ปวท.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
2. วิชาภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสารตามเอกสารตามเอกสาร

เงื่อนไข : ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยสอบผ่าน หรือยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

0.79560112953186