สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุขฯ ( 21 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เศรษฐกร,นักประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท),ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบบริหารการสาธารณสุขฯ,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ,เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 27 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปวส,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0.26520109176636