สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่ : อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งโปรดิวเซอร์   ( บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร
5 มิถุนายน 2562
รายละเอียด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ

ตำแหน่ง : โปรดิวเซอร์
อัตราเงินเดือน : 20280, 23660 บาท
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โปรดิวเซอร์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1) วิชาความสามารถทั่วไป
ก) ด้านการคิดคำนวณ
ข) ด้านวิเคราะห์เหตุผล
1.2) วิชาภาษาไทย
1.3) วิชาภาษาอังกฤษ
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : โปรดิวเซอร์
เงื่อนไข : สามารถยื่นผลการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0.42120099067688