มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10101


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับอาจารย์ 1 อัตรา (บัดนี้-30 เม.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
11 มีนาคม 2551
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 1 อัตรา

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10101 โทร.0-2226-5925-6 ต่อ 3206 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์
http://www.bpc.rmutr.ac.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข

0.42660188674927