มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข

ที่อยู่ : 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10101


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้-25 ก.ค.51)

ประกาศรับสมัคร
24 กรกฏาคม 2551
รายละเอียด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

-เพศชาย/หญิง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) และโปรแกรม (Software)
-มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษา HTML

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10101 โทร.0-2226-5925-6 ต่อ 3206 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์
http://www.bpc.rmutr.ac.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข

0.49920105934143