สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับ บัญชี (บัดนี้-1 ตุลาคม 2551)

ประกาศรับสมัคร
29 กันยายน 2551
รายละเอียด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเปิดรับพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำว่านี้ ทางบัญชี พานิชยการ เศรฐศาสตร์ ซึ่งได้บัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ

หลักเกณฑ์ในการสอบภาค ก. 50 คะแนน

ความรู้ความสามารถทั่วไป 100 คะแนน

-ปัญชีสำนักงาน
-งบประมาณสำนักงาน
-การวิเคราะฐานะทางบัญชี
-การตรวจสอบความถูกต้อง
สอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 50คะแนน (สอบปฏิบัติ)

อัตราเงินเดือน 9530 บวกค่าครองชีพ 1500 บาท

สนใจยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครตรงข้ามธนาคาร ธกส.เวลา 09.00-16.30 นในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้-1 ตุลาคม 2551 สอบถามรารละเอียดโทร 034-810760
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

0.42120099067688