มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ที่อยู่ : ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10101


มทร. รัตนโกสินทร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้-24 ตุลาคม 2551)

ประกาศรับสมัคร
17 ตุลาคม 2551
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานหรือขั้นสูงกว่าได้ดี
-ใช้ Tool เหล่านี้ หรือพร้อมที่จะเรียนรู้ ACCESS VBA, VB, VB.NET, PL/SQL
-มีประสบการณ์ในการพัฒนา หรือดูแลงานที่มีฐานข้อมูล


ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10101 โทร.0-2226-5925-6 ต่อ 25243, 5244 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์
http://www.bpc.rmutr.ac.th


นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

0.51721501350403