หัวหน้าทีมปฏิบัติการ


สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ 24/07/2567
หน่วยงาน / องค์กร บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) 1
ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้าง
ลักษณะงาน 1.งานสรรหา/คัดเลือก/อบรม/ประเมินผล
- พขร.เข้าทำงานใหม่และพขร. ที่เปลี่ยนประเภทรถขับ
- อบรม พขร.ใหม่ และควบคุมการทำงาน
- ติดตามการทำงานของ พขร.ใหม่และร่วมประเมินผลงาน
- กรณี พขร.มีประสบการณ์ด้านขนส่งตรงจุด ติดตามใกล้ชิด 1 เดือน
- กรณี พขร.ไม่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งตรงจุด ติดตามใกล้ชิด 3 เดือน
- ปฏิบัติงานด้านดูแล/สรรหา พขร.ร่วมกับครูฝึก
2.งานบริหาร พขร.
- ควบคุมการทำงานและพฤติกรรม พขร.ให้อยู่ในกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
- เสนอ/ร่วมตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรม พขร.ในการปฏิบัติงานและบทลงโทษต่างๆ ที่มีผลต่อ พขร. หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
- เสนอ/ร่วมตรวจสอบค่าตอบแทนต่างๆของ พขร. กรณี บริษัทฯกำหนดแรงจูงใจต่างๆ เช่น โบนัทต่างๆ เป็นต้น
- วางแผนและทำเสนอการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนก ทำเสนอผู้จัดการฝ่าย เช่น สุ่มตรวจพฤติกรรมการแต่งกาย/สารเสพติด พขร.ปัญหาหน้างานต่างๆเข้าไปเพื่อทราบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาด้านงานต่างๆ/ตรวจสอบ/ควบคุมและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชามอบหมายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนก
- ร่วมประชุม พขร. ทุกสัปดาห์ตามแผนงาน
3.จัดเตรียม/ตรวจสอบ/ควบคุม อุปกรณ์ส่วนควบและเอกสารในงานที่ใช้ประจำรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถ,ประกันภัย, หนังสือนุญาติผ่านแดน, เอกสารบันทึกการขนส่งเที่ยววิ่ง อื่นๆ เป็นต้น
4.สนับสนุน/ผลักดัน การดำเนินงานของธุรการทะเบียนแผนกจัดส่งให้สำเร็จตามแผนงาน ได้แก่ ภาษี/ พรบ./ประกันภัย/หนังสือหนังอนุญาติผ่านการจดทะเบียน อื่นๆ เป็นต้น
5.ประสานฝ่ายซ่อมบำรุง และจัดส่งในการติดตามรถเข้าบำรุงรักษา เช่น เช็คช่วงล่าง,ถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนกรอง เป็นต้น รวมถึงการติดตามงานซ่อมต่างๆเพื่อตอบสนองงานขนส่งให้สำเร็จด้วยดี
6.งานอุบัติเหตุ / สินค้าเสียหาย ประสานงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบเรื่องในเบื้องต้น และส่งงานตามระบบต่อไป รวมถึงวิเคราะห์ถึงสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกันร่วมกับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารต่อไป
7.งานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ทำงานแทนธุรการแผนกกรณีสลับหยุดหรือลา
- เสนอค่าใช้จ่ายพิจารณาขออนุมัติกรณีพิเศษด้านกฎจราจร อุปกรณ์ส่วนควบ หรืองานที่ผิดปกติกับผู้จัดการฝ่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศ ชาย
 2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 4. ประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 2 ขึ้นไป
 5. การขนส่ง และโลจิสติกส์
 6. เข้าใจรายละเอียดในการจัดทำ / จัดเก็บ และรายงาน
 7. การใช้เครื่องใช้สำนักงาน และโสตทัศนูปกรณ์
 8. การคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้ไขปรับปรุงงาน
 9. การบริการลูกค้าที่ดี
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นครราชสีมา
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ยูนิฟอร์มของบริษัทฯ
- บ้านพักพนักงานฟรี
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
- การเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
- กีฬาสี/งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
s s
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com ได้
สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล

ข้อมูลองค์กร บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
เลขที่ 356 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
Link หางาน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com