เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ สมัครงานราชการ สมัครสอบรับราชการ โอนย้ายข้าราชการ เปิดสอบทั่วประเทศ ประกาศผลสอบบรรจุ สอบครูผู้ช่วย ฯลฯ

สมัครงาน กดที่นี่

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2567 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง ( ปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2567 )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ถนนสายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เงินเดือน : 21,900 บาท ประเภท : จำนวน : 8 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่ 25-07-2024

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ อาจารย์ ( ปิดรับสมัคร 13 สิงหาคม 2567 )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ถนนสายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง : อาจารย์ เงินเดือน : 34,860 บาท ประเภท : จำนวน : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่ 25-07-2024

3. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ,เภสัชกรปฏิบัติการ ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ( ปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ,เภสัชกรปฏิบัติการ ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 25-07-2024

4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ( ปิดรับสมัคร 5 สิงหาคม 2567 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 25-07-2024


5. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ นักจิตวิทยา ( ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2567 )
กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมสุขภาพจิต

ลงวันที่ 25-07-2024

6. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ) ( ปิดรับสมัคร 21 สิงหาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ) เงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 25-07-2024

7. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) ( ปิดรับสมัคร 9 สิงหาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) เงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 25-07-2024

8. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) ( ปิดรับสมัคร 8 สิงหาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี) เงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : - - สมรรถนะ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 24-07-2024

9. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี) ( ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี) เงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ - สมรรถนะ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 24-07-2024

10. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี) ( ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2567 )
กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี) เงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิธีการประเมิน : - - สมรรถนะ ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 .. อ่านต่อ
กรมประมง

ลงวันที่ 24-07-2024

บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.046799898147583