logo โลโก้ บริษัท บลูสควิด จำกัด

บริษัท บลูสควิด จำกัด

บริษัท บลูสควิด จำกัด Solution Design and Solution Provider, Green and Smart Solution, IoT, Smart EV Charging Station, EV Bike Swap Station, Charging Mesh Management System
ที่ตั้ง 69/61 Phayathai Rd, Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์ 081-839-7524
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท บลูสควิด จำกัด
บริษัท บลูสควิด จำกัด
1. ธุรการ / บัญชี
- ช่วยงานเอกสารธุรการทั่วไป และงานเอกสารบัญชี
- หญิง หรือ ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-อายุระหว่าง 21-35 ปี
- เงินเดือน : 12,000-14,000
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 5 วัน
บริษัท บลูสควิด จำกัด
2. ธุรการ/ประสานงาน
- - ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานอื่นๆ - จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารของงานที่ได้รับผิดชอบ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตร สาขาใดสาขาหนึ่ง
-มีประสบการณ์ทำงานประสานงาน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
- เงินเดือน : 12000-25000
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 วัน
บริษัท บลูสควิด จำกัด
3. Product Support (EV Product)
- Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ
- การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือระดับปริญญาตรี ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอนโทรล เมคคา
-มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี ในงานบริหารโครงการด้านไอที หรือเทคโนโลยีสื่อสาร
- เงินเดือน : 25000-35000
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 วัน
บริษัท บลูสควิด จำกัด
4. Project Manager (EV Product)
- Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ
- การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอนโทรล เมคคาโทรนิคส์ คอมพิวเตอร์ สื่อสารหรือสา
-มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในงานบริหารโครงการด้านไอที หรือเทคโนโลยีสื่อสาร
- เงินเดือน : 50000++
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 วัน
บริษัท บลูสควิด จำกัด
5. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
- ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ ตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้ - ศึกษาแบบ รายละเอียดและมาตรฐานของงานก่อสร้าง - ดูแลควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งที่หน้างาน ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน - ควบคุมประสาน
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม เขียนแบบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ก่อสร้าง ไฟฟ้
-มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคาร หรืองานตกแต่งภายใน
- เงินเดือน : 15000-25000
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 วัน
บริษัท บลูสควิด จำกัด
6. วิศวกรโครงการ
- ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบวิศวกรรม และแผนงานที่วางไว้ ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่วางไว้ วางแผนการทำงานให้กับทีมวิศวกร/โฟร์แมน ควบคุมประสานงานและติดตามงานของผู้รับจ้าง
- วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านคุมงานก่อสร้าง
- เงินเดือน : 30000-40000
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 วัน
บริษัท บลูสควิด จำกัด
7. IoT Technical Engineer
- รับผิดชอบด้านเทคนิควิศวกรรมของโครงการ ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการลูกค้าในการเชื่อมต่อเครื่องจักรเบื้องต้นร่วมกับที่โปรเจคและ software development ได้ • ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจโปรดักที่นำไปเสน
- การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม เมคคาโทรนิคส
-มีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องหรือเคยท าโปรเจคจบมาอย่างน้อย 1 ปี
- เงินเดือน : 20000-25000
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 วัน
บริษัท บลูสควิด จำกัด
8. Sale Engineer (Smart Factory)
- 1. นำเสนอขาย software สำหรับ Smart Factory ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 2. เตรียมเอกสารนำเสนอลูกค้า 3. เรียนรู้ Product ของบริษัทที่นำเสนอลูกค้า 4. ติดต่อประสานฝ่ายขายลูกค้าและคู่ค้า
- มีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี
-มนุษย์สัมพันธ์ดี
- เงินเดือน : 30000
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 5 วัน
บริษัท บลูสควิด จำกัด
9. สถาปนิกโครงการ หรือ ตกแต่งภายใน
- รับผิดชอบออกแบบด้านสถาปัตยกรรมงานอาคาร และงานปรับปรุงอาคาร - ออกแบบ จัดทำแบบรายละเอียด ทางด้านสถาปัตยกรรม - ประเมินราคาค่าก่อสร้างในส่วนงานสถาปัตยกรรม - เข้าประชุมนำเสนอและชี้แจงแบบ - ดูแลตรวจสอบ
- 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-2. มีประสบการณ์งานออกแบบอาคารอย่างน้อย 5 ปี
- เงินเดือน : 25000-35000
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
กรุงเทพมหานคร 5 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0