logo โลโก้ บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางและสปา
ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
โทรศัพท์ 02-9559311 ต่อ 122
Fax 02-9559310
Website www.aimthai.com
Facbook aimthaiorganic
แผนที่ แผนที่ บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1. นักวิทยาศาตร์จดแจ้งเอกสาร ขึ้นทะเบียนอย. แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- จัดทำ ดูแล ควบคุมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนอย. และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกอบการขาย เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับส่งออก
- จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมี/ ชีวะ
-มีประสบการณ์จัดทำเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี หรือไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สำ
- เงินเดือน : ตามข้อตกลงและประสบการณ์
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
2. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- -การพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง กลุ่ม skin care/hair care/toiletry
- เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
3. พนักงานแผนกผลิต
- งานใน line ผลิต
- จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : ตามค่าแรงขั้นต่ำ
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
4. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ขึ้นไป เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ทางด้าน R&D,QAในโรงงานเครื่องสำอาง 4 ปีขึ้นไป มีความรู้และความชำนาญในการพัฒนาสูตรผลิตภัณ
- เงินเดือน : และประสบการณ์
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
5. ผู้ควบคุมงานแผนกคลังสินค้า
- รับผิดชอบดูแลและวางแผนควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดส่งสินค้า
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือมีประสบการณ์เทียบเท่าตรงตามสายงาน
-เพศชาย หรือหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : อัตราเงินเดือนของทุกตำแหน่งขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ และประสบการณ์
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
6. เซลล์ไซด์ไลน์(Free Lance )ประจำภาคเหนือ , ภาคอีสาน , ภาคใต้
- - สามารถวิ่งงานได้ตามอิสระ - ทำยอดขายได้ตามเป้า - รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ตามเขตพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ - เข้าประชุมที่บริษัททุกเดือน (หรือตามที่บริษัทกำหนด) - ค่
- เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-บุคลิกภาพดี
- เงินเดือน : ตามข้อตกลงและประสบการณ์
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
รับทุกจังหวัด 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
7. หัวหน้างาน/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Supervisor or Marketing Manager
- 1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดแผนวางเป้าหมายที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์กำกับทีมการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. วิเคราะห์สถิติการขายการส่งเสริมการขายและผลการดำเนินงานเพื่อควบค
- ชาย-หญิง อายุ(ปี) : 30 – 45 ปี
-ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขั้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาเทียบเท่า
- เงินเดือน : 25,000 - 50,000
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
8. เจ้าหน้าที่การตลาด OEM & Sale
- บริการทางการขายด้านการตลาด
- เพศชาย/เพศหญิง
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
- เงินเดือน : 15000
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
9. เจ้าหน้าที่การตลาด
- 1.งานขายสินค้า 2.เจรจาธุรกิจ 3.ติดต่อประสานงาน 4.หาช่องทางการขาย
- อายุ 22 -35
-เพศชาย-เพศหญิง
- เงินเดือน : 12000
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
10. เจ้าหน้าที่นำเสนองานขาย(sale)
-
- ไม่จำกัดเพศ
-ไม่จำกัดอายุ
- เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
11. เจ้าหน้าที่ขาย(ออนไลน์)
- -โพส เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางออนไลน์ ตอบคำถามและคอนเฟิร์มออเดอร์ -จัดทำ content บทความการสื่อสาร ทางตลาดออนไลน์ -ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่นต่างๆ และให้คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ -
- เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-ชอบเล่น Social Media ใช้ facebook, Line, IG, Tiktok เป็น
- เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
12. หัวหน้างาน/ ผู้จัดการฝ่ายขาย (โรงงานผลิตสินค้าเครื่องสำอาง กลุ่มลูกค้า OEM)Supervisor or Sales Manager for cosmetic prod
- 1. วางแผนงาน และกำหนดกลยุทธ์งานขาย ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของบริษัท 2. บริหารทีมขาย ระบบการจัดการเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายตามที่กำหนด ผ่าน Websites และช่องทาง Social Marketing อื่นๆ (Facebook,
- เพศ : ชาย/หญิง อายุ(ปี) : 30 – 45 ปี
-ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขั้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาเทียบเท่า
- เงินเดือน : 25,000 - 50,000
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
13. Sale Executive/OEM Sale/ที่ปรึกษาสร้างแบรนด์ (เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
- ติดต่อและหาลูกค้าใหม่ ๆ ที่สนใจการผลิตเครื่องสำอางแบบ OEM ในช่องทางต่างๆ นำเสนอสินค้าและบริการ ในการพัฒนาสูตรผลิตเครื่องสำอาง ให้กับลูกค้า นำเสนอในเรื่อง แนวคิดในการทำการตลาดสำหรับ Brand ให้กับกลุ่ม
- เพศ : ชาย/หญิง อายุ(ปี) : 21 – 45 ปี
-ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขั้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาเทียบเท่า
- เงินเดือน : 20,000 - 35,000
องค์กร : บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ปทุมธานี 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0