logo โลโก้ บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด เราบริการงานออกแบบและก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้น้ำประปาตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปา งานการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ รวมไปถึงการการออกแบบและก่อสร้างระบบผลิต Bio Gas เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนจากน้ำเสีย และงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลต่างๆ
ที่ตั้ง เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 10 (ซอย สามัคคี 63) หมู่บ้านประชาชื่นซอย 9 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-9800686
Fax 02-9801505
แผนที่ แผนที่ บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
1. วิศวกรเครื่องกล
- เป็นผู้ช่วยสามัญวิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ช่วยผู้ออกแบบและเขียนแบบงาน ท่อ,อุปกรณ์ , การติดตั้ง งานระบบผลิตน้ำปะปา,ระบบบำบ้ดน้ำเสียและระบบที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 0-5 ปี
- จบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
-สามารถเขียนโปรแกรม Auto cat ได้
- เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
2. พนักงานเขียนแบบ งานระบบ
- คุณสมบัติ ช่างเขียนแบบ Draftman 1.เขียนแบบ 2D autocad 2.เขียนแบบ 3D sketch up 3.เขียนแบบ As-built DWG ตามการติดตั้งจริง หน้าที่รับผิดชอบ 1.เขียนแบบงานระบบท่อ งานไฟฟ้า และอุปกรณ์ 2.จัดเก็บ
- เพศชาย อายุ 22-27 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
3. ช่างเชื่อม
- ทำหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุงผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและโลหะรูปพรรณ งานโครงสร้างโลหะ งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการแปรรูป ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม การตกแต
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 – ม.6/ปวช.-ปวส.
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
ปทุมธานี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
4. โฟร์แมน (งานระบบไฟฟ้า)
- โฟร์แมน (งานระบบไฟฟ้า)
- เพศชาย
-อายุ 25 - 40 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
5. พนักงานรับส่งเอกสารและขับรถส่งสินค้า
-
- เพศชาย
-อายุ 25-35 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ
- 1. ดูแลและรับผิดชอบงานด้านธุรการทั่วไป เช่น ติดต่อประสานงาน 2. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ 3. ดูแลค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 4. ดูแลการเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
- จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 22 - 35 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
7. ผู้ช่วยช่าง ( สนใจโทรสอบถาม 02-980-0686 )
- ผู้ช่วยช่าง
- เพศชาย
-อายุ 25-35 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
8. ช่างไฟฟ้า ด่วน!!!!!!!!!!!!!!! ( สนใจโทรสอบถาม 02-980-0686 )
-
- เพศชาย อายุ 20-25 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
9. วิศวกรโยธา
- วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้
- เพศชาย
-อายุ 22 - 35 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
10. วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุมดูแลงานติดตั้งงานระบบ ประปา ไฟฟ้า วางแผนประสานงานกับผู้รับเหมา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 22 - 40 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
11. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิทยาศาสตร์
-เพศชาย
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
12. โฟร์แมน (เครื่องกล)
- โฟร์แมน (เครื่องกล) รู้เรื่องงานเกี่ยวกับ ท่อ, และวาล์ว
- เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
นนทบุรี 5 วัน
บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
13. ช่าง ประจำโรงงาน ลาดหลุมแก้ว
- ช่าง ดูแลประจำที่โรงงาน ที่ลาดหลุมแก้ว
- เพศชาย
-อายุ 25-35 ปี
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : บริษัท แอลซี เทคโนโลยี จำกัด
ปทุมธานี 5 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0