logo โลโก้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

picture ภาพประกอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง อาชีวะศึกษา
ที่ตั้ง 38/29 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-490-490
Fax 038490492
Facbook /EnTech2014/
แผนที่ แผนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
แผนที่ Google Map Google Map วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
1. ครูช่างยนต์ (เพศชาย)
- 1. ประจำชั้นเรียนในสาขาวิชา 2. ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนประจำสาขาวิชา และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. จัดเตรียมแผนการสอน และงานต่างๆ ที่ไดรับมอบหมาย 4. ดูแลอบรมความประพฤติ ระเบียบ วินัย สุขภาพของผู
- จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยว
-ใจรักด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษา
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี 3 วัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
2. อาจารย์สอน เมคคาทรอนิกส์
-
- เพศชาย - เพศหญิง
-วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน : 15,000-18,000
องค์กร : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี 3 วัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
3. ครูช่างอุตสาหกรรม
- 1. ประจำชั้นเรียนในสาขาวิชา 2. ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนประจำสาขาวิชา และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. จัดเตรียมแผนการสอน และงานต่างๆ ที่ไดรับมอบหมาย 4. ดูแลอบรมความประพฤติ ระเบียบ วินัย สุขภาพของผู
- จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะครุศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื้อสาร เมคคาทรอนิกส์ หรือ
-ใจรักด้านการศึกษา และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษา
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี 3 วัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
4. ครูสอนสาขาไฟฟ้า
- - งานสอน - งานอาจารย์ที่ปรึกษา
- 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
-2. เพศชาย / หญิง
- เงินเดือน : ตามตกลง
องค์กร : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี 3 วัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
5. ครูแนะแนวประชาสัมพันธ์และการตลาด
- ประชาสัมพันธ์ แนะแนวนักเรียนให้เรียนต่อ
- ออกต่างจังหวัดได้
-มนุษย์สัมพันธ์ดี แรงต่อแรงกดดัน
- เงินเดือน : 15000 - 18,000
องค์กร : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี 3 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0