logo โลโก้ ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )

ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )

picture ภาพประกอบ ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด ) 1.ธุรกิจยานยนต์/ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์
2.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
3.การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
ที่ตั้ง เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
1.สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขา กิ่งแก้ว
2.ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ สยาม ไอ.บี.ฮอนด้าโอโตโมบิล สาขาฉลองกรุง
3.ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ สยาม ไอ.บี.ฮอนด้าโอโตโมบิล สาขาหนองจอก
4.ศูนย์บริการและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ สยาม ไอ.บี.กร๊ป มากกว่า 10 สาขา
โทรศัพท์ 0827431067
LineID 0827431067
แผนที่ Google Map Google Map ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
1. หัวหน้าช่างยนต์ ( ศูนย์บริการรถยนต์ Honda สาขาฉลองกรุง ) ด่วน!!
- หัวหน้าช่าง : - รับผิดชอบควบคุมดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของช่างให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน และตามขั้นตอนมาตรฐานของฮอนด้า - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพงานซ่อม และทดสอบรถที่ช่างซ่อมเสร็จ
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 23 - 45 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 3 วัน
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
2. หัวหน้าที่ปรึกษาด้านบริการ(SA) Honda สาขา ฉลองกรุง ด่วน!!
- 1.ต้อนรับ บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้ภายในศูนย์บริการ 2.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 3.มีใจรักงานบริการ 4.มีความเป็นผู้นำ
- เพศชาย
-25 - 35 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 3 วัน
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
3. หัวหน้างาน ที่ปรึกษาด้านบริการ(SA) Honda สาขา หนองจอก ด่วน !!
- 1.ต้อนรับ บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้ภายในศูนย์บริการ 2.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 3.มีใจรักงานบริการ 4.มีความเป็นผู้นำ
- เพศชาย
-25 - 35 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
กรุงเทพมหานคร มีนบุรี,คลองสามวา 3 วัน
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
4. หัวหน้าช่างยนต์ ( ศูนย์บริการรถยนต์ Honda สาขาหนองจอก )
- หัวหน้าช่าง : - รับผิดชอบควบคุมดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของช่างให้ถูกต้องตามใบสั่งงาน และตามขั้นตอนมาตรฐานของฮอนด้า - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพงานซ่อม และทดสอบรถที่ช่างซ่อมเสร็จ
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุ 23 - 45 ปี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
กรุงเทพมหานคร มีนบุรี,คลองสามวา 3 วัน
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
5. ผู้จัดการฝ่ายบริการ ( ศูนย์บริการรถยนต์ Honda สาขาฉลองกรุง )
- วิเคราะห์ วางแผน ควบคุมและดูแล การปฏิบัติงานด้านบริการ ประจำศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ฉลองกรุง
- อายุ 25 - 45 ปี
-วุฒิ ม.3 - ป.ตรี
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 3 วัน
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
6. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รับสมัครด่วน (ประจำ สุวรรณภูมิ)
- เช็คระยะกิโลรถมอเตอร์ไซค์ได้ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- อายุ 20-40 ปี
-ม.6 หรือ เทียบเท่า
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 3 วัน
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
7. หัวหน้าทีมช่างมอเตอร์ไซค์ รับสมัครด่วน ( ประจำ สุวรรณภูมิ )
- มีความรู้เรื่องงานซ่อมเครื่องยนต์ แก้อาการรถ - มีความรู้เรื่องงระบบไฟ & งานประกัน - มีความรู้เรื่องการติดตั้งของแต่งมอเตอร์ไซค์ - มีความรู้เรื่องการติดตั้งระบบเบรค - มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัต
- ชาย อายุ 21-45 ปี
-ม.6 หรือ เทียบเท่า
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 3 วัน
ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
8. ที่ปรึกษาด้านบริการ SA ประจำ สาขาหนองจอก
- หน้าที่ความรับผิดชอบ -เป็นแผนกต้อนรับ รับรถลูกค้าก่อนนำเข้าศูนย์บริการ -วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและแนะนำทางแก้ไขให้ลูกค้า -ออกเอกสารรับรถ และประสานทางฝ่ายช่างเพื่อแจ้งรายการซ่อม -ประสานฝ่ายอะไห
- อายุ 25 - 45 ปี
-ม.6 หรือ เทียบเท่า
- เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
องค์กร : ศูนย์บริการรถยนต์ HONDA ( บริษัท สยาม ไอ.บี. โอ.อาร์. จำกัด )
กรุงเทพมหานคร หนองจอก 3 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
78/190 ซอยเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 085-8213121 (24 ชม.) 02-810-8300 (จ.-ศ.09.00 - 17.00 น.)
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0