logo โลโก้ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตด้วยกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ โดยมีผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลล์พาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตดัชชี่ นมสดดัชมิลล์ และนมเปรี้ยวดีไลท์ เป็นหลัก
ที่ตั้ง เลขที่ 222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 084-7516610 ติดต่อ คุณธเนศ เข็มเงิน (ฝ่ายบุคคล)
LineID 084-7516610
แผนที่ แผนที่ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาขอนแก่น ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)
- - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน : 21,000 - 28,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ขอนแก่น 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
2. Incoming Inspector (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC) ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
- 1. ตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี กายภาพวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 2. ออกเอก COA ของวัตถุดิบที่ขายให้ Supplier 3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสารเคมี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 20-30 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
3. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)
- - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
เงินเดือน : 16,000 - 17,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ลำปาง 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
4. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุ 23 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
เงินเดือน : 21,000-28,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
ลำปาง 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
5. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลการผลิต - ทำข้อมูลในระบบ SAP - จัดหา/ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
-อายุ 20-35 ปี
เงินเดือน : 11,000 - 13,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
6. ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ,ช่างยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถทำงานเป็นกะได้
เงินเดือน : 14,000-17,000 บาท
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
7. Supplier Quality Management Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - วางแผนและกำหนดเกณฑ์ KPI Supplier ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับแผนกจัดซื้อ แผนกวางแผนผลิต และแผนกควบคุมคุณภาพ - วิเคราะห์ข้อมูล KPI Supplier เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการสำหรับวางแผนรอบต่อไป ทั้งแผนร
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้าน IQA , Audit or Lead auditor, Supplier Control และหรือ
เงินเดือน : N/A
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
8. เจ้าหน้าที่วิศวกรการผลิต ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ประจำโรงงานนครสวรสวรรค์)
- -ฝึกหน้างาน on-the-job training เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต ก่อนเข้าประจำแผนกการผลิต
- - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรมอาหาร (Food Engineer)
-- เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครสวรรค์ 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
9. QA Technician (โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - งานควบคุมคุณภาพ (Process control) - Process audit - ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที
-อายุ 22-30 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
10. ช่างควบคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- -ดูแลและควบคุมเครื่องจักร ในสายการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักร -ฝึก on the job training ในกระบวนการผลิต
- วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ,ช่างยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถทำงานเป็นกะได้
เงินเดือน : 16,500 - 18,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
11. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)
- - ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
เงินเดือน : 17,000 - 18,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครสวรรค์ 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
12. Engineering Trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - เรียนรู้งาน On The Job Training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกวิศวกรในการผลิต *รายละเอียดงานเพิ่มเติม* 1.ปฏิบัติงานควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและขั้นตอนการปฏิบัติง
- วุฒิการศึกษา วศ.บ. (สามัญ หรือเทียบโอน)
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง
เงินเดือน : 23,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
13. Production Trainee (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - ควบคุมการผสม และการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์นม - ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควบคุมการจ่ายผลิตภัณฑ์ - ทำความสะอาด และตรวจสอบความสะอาดพื้นที่การผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกณ์ที่เกี่ยวข้อง - แก
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, สาขาเทคโนโลยีผล
-เพศชาย ตัองไม่มีภาระทางทหาร
เงินเดือน : 21,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
14. R&D trainee !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วางแผนการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - ประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้าเบื้องต้น, พิจารณากระบวนการผลิต, แหล่งวัตถุ
- อายุ 23 - 26 ปี
-จบการศึกษา ปริญญาตรี
เงินเดือน : -
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ด่วน !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- - ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงาน ระบบ ISO 45001 & ISO 14001 - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง
- อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
เงินเดือน : N/A
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
16. Payroll & HRIS (ประจำสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม.) ด่วนมาก !!!
- - ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน - ทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - กองทุนประกันสังคมและสวัสดิการของพนักงาน - งานเอกสารอื่นๆ ในแผนก
- อายุ 23-28 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : N/A
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
17. พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)
- ปฏิบัติงานในสายงานการผลิต
- อายุ 18 ขึ้นไป
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เงินเดือน : -
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
นครปฐม 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
18. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุรินทร์ ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน : 21,000 - 28,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
สุรินทร์ 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
19. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22 (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามเส้นทางที่กำหนด
- อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 18,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
20. พนักงาน Cashier ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก 50 ด่วนมาก !!!
- - เบิก-จ่าย เงินสดประจำศูนย์ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - ตรวจสอบ-ควบคุม การเบิกจ่ายสต็อกสินค้าประจำศูนย์ - จัดทำรายงานการเงิน - รายงานการขายประจำวัน - งานธุรการต่างๆ หมายเหตุ : สามารถเลิกงานดึกไ
- อายุ 22-35 ปี
-วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 13,000 - 16,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
21. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)
- - เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
เงินเดือน : 21,000 - 28,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
พังงา 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
22. พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี ด่วนมาก !!!
- - เบิกจ่ายเงินสดประจำศูนย์ - ควบคุมตรวจสอบ Stock ประจำศูนย์ - จัดทำรายงานการขายและการเงินประจำเดือน - งานธุรการทั่วไป
- อายุ 25 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 13,000 - 15,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
อุดรธานี 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
23. พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุรินทร์ ด่วนมาก !!!
- - ควบคุม ดูแล Stock สินค้าประจำศูนย์ - ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดแระจำศูนย์ - จัดทำรายงานการขายและการเงิน
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
-วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 13,000-15,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
สุรินทร์ 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
24. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา ด่วนมาก!!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)
- - ขับรถในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยพนักงานขายในการขึ้น - ลงสินค้า
- อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
เงินเดือน : 17,000 - 18,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา 1 วัน
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
25. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50 ด่วน!!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช
เงินเดือน : 17,000 - 18,000
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015600204467773