logo โลโก้ บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รับซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรโรงงาน
ที่ตั้ง เลขที่ 44 ซอยหัวน้ำตก 3 ถนนหัวน้ำตก ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 033-012488
Fax 033-012489
Website wrenchre.com
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1. Technician (ประกอบ Pump)
- งาน Overhung Pump, Between Bearing Pump, Multistage Pump, Vertical Pump.
- เพศชาย
-อายุ 25-40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
- 1.ทำเงินเดือน payroll/payment ,ประกันสังคม,ภ.ง.ด. 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่,ส่งอบรมภายใน-ภายนอก,ทะเบียนประวัติ 4.งานสวัสดิการพนักงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบ
- เพศชาย /หญิง
-อายุ 20-40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3. Helper
- ผู้ช่วยช่างทั่วไป
- เพศชาย
-อายุ 18-45 ร่างกายแข็งแรง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
5. Recruitment Officer (เจ้าหน้าที่สรรหา)
- 1.ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 2.ออกแบบกลยุทธ์และช่องทางในการสรรหาแต่ละตำแหน่งที่เหมาะสม 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการ 4.ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัคร และใบอนุมั
- เพศชาย /หญิง
-อายุ 20-40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
6. Site Admin (ธุรการโครงการ)
- 1.ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2.ทำสัญญาจ้าง /ทำค่าแรงผู้รับเหมา 3.งานสรรหาพนักงานเข้าไซด์งาน 4.งานธุรการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เพศชาย /หญิง
-อายุ 20-40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
8. ช่างประกอบ Fitter A
- งานตัดประกอบ / งานโคลงสร้าง / งาน Piping
- เพศชาย
-อายุ 25-50 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
9. Foreman (งานโครงสร้าง/Piping)
- ควบคุมดูแลทีมงานโครงสร้าง, งาน Piping
- เพศชาย
-อายุ 25-40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
10. Foreman (งาน Overhung Pump)
- งาน Overhung Pump, Between Bearing Pump, Multistage Pump, Vertical Pump.
- เพศชาย
-อายุ 25-40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
11. พนักงานขับ Forklift
- Job ระยะสั้น เริ่มงาน 20 ตุลาคม 2566 - สิ้นสุดงาน 20 พฤศจิกายน 2566
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
12. ช่างไฟฟ้า
- ทำงาน Job ระยะสั้น
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
13. Instrument
- ทำงาน Job ระยะสั้น
- จบการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
-มีความขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
14. Foreman ไฟฟ้า
- ทำงาน Job ระยะสั้น
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
15. Foreman rotate
- ทำงาน Job ระยะสั้น
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรนเชอร์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระยอง 4 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0