logo โลโก้ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด

บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด

picture ภาพประกอบ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด รับออกแบบติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ กลัองวงจรปิด ระบบ Network ระบบ automation งานระบบสาธารณูปโภค ระบบงานโรงงงานอุตสาหกรรม
ที่ตั้ง เลขที่ 167 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-509-4611
Fax 02-509-4612
Facbook smartcom1994
แผนที่ แผนที่ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
แผนที่ Google Map Google Map บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
1. Programmer
- พัฒนา Application ระบบ Automation PLC ,Web Developer
- เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
-มีใจรักในการทำงานพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆตลอดเวลา
เงินเดือน : 15000-20000
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
2. พนักงาน R&D
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ จัดทำสินค้าตัวอย่างให้แก่ลูกค้า ทดสอบขั้นตอนการผลิตเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ
- เพศชาย-หญิง
-อายุ 25 ปี ขึ้นไป
เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าความสามารถ
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
3. IT Support / วิศวกร (ลาดกระบัง-คลังสินค้า)
- PM CM ดูแล ระบบ Lan ระบบกล้องวงจรปิด Access control ติดตั้ง เดินสาย ร้อยท่อ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงานเป็นกะ Standby
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส ป.ตรี ไฟฟ้า อิเล็ก คอมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
4. ช่างแอร์ (รามอินทรา) ด่วน
- งานระบบเครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง ซ่อม ล้างแอร์ได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย อายุ 20-45 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส ป.ตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
5. Foremen / ก่อสร้าง (รามอินทรา) ด่วน
- คุมทีมงานก่อสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม งานระบบสาธารณูปโภค ดูแบบให้แผนเป็นไปตามที่กำหนดมีประสิทธิภาพ ติดตามการทำงานและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
-วุฒิการศึกษาปวช - ป.ตรี เครื่องกล ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 15,000 - 20,000
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
6. Admin Office (รามอินทรา)
- งานเอกสารบันทึกข้อมูล เอกสารรายงานต่างๆ จัดซื้อ จัดจ้าง ของบริษัท รายละเอียดความเรียบร้อยของงานที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
- เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส ป.ตรี สาขาใดก็ได้
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง ประสบการณ์
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
7. เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer
- 1. วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท 2. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย-หญิง
-อายุไม่เกิน 45 ปี
เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าความสามารถ
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
8. เจ้าหน้าที่บุคคล(Payroll)/สรรหา
- สรุปรายงานค่าจ้างเงินเดือน เช่น บันทึกเงินได้เงินหักเช่น โอที, ขาดงาน,บันทึกจำนวนวันทำงานพนักงาน สรรหาบุคคลากร ติอต่อ นัดสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้สมัคร งานเอกสารต่างๆ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย / หญิง
-วุฒิ ปวส ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์,ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 15,000-20,000
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร บางเขน,สายไหม 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
9. ช่างอาคาร ,ช่างซ่อมบำรุง (ลาดกระบัง-คลังสินค้า) ด่วนมาก
- งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ PM BM ภายในอาคารระบบไฟฟ้า ระบบขนถ่ายสินค้า และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- เพศชาย อายุ 20 - 35ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 15000+
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
10. IT Admin /ประสานงาน (ลาดกระบัง-คลังสินค้า)
- ดูแลแผนงาน PM ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระบบ lan , cctv , access บันทึกข้อมูลเอกสาร สรุปรายงานประจำเดือน ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดความเรียบร้อยของงานทีเกี่ยวข้อง หน้าที่อื่น
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี วิศวะคอม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 2 วัน
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
11. Admin,ธุรการซ่อม (ลาดกระบัง-คลังสินค้า) ด่วน!
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร รับเรื่อง/รับแจ้ง ข้อมูลอุปกรณ์งานซ่อมบำรุง ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร สรุปรายงานประจำเดือน รายละเอียดความเรียบร้อยของงานทีเกี่ยวข้อง
- เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0