งาน หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานจากทั่วประเทศ งานใหม่อัพเดตทุกวัน : โปรโมชั่นพิเศษ...! ลงประกาศรับสมัครงานกับ Jobthaiweb.com เพียงปีละ 2,990 บาท คุ้มค่าที่สุด คลิ๊กที่นี่ โทร 02-420-6300 , 02-810-8300
  หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษฟรี รับสมัครงาน ประกาศงาน ไม่จำกัด Jobs in Thailand Jobthaiweb
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำนักงานประกันคุณภาพ)

ลักษณะประเภทของธุรกิจ งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ในช่วงแรกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย และกำหนดให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานหลักสูตร กองบริการการศึกษา โดยประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นจากผู้แทนคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการเป็นประธาน จนกระทั่งเดือนสิงหาคม 2543 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้บุคลากรเพื่อรับผิดชอบประจำ จำนวน 3 คน ขึ้นตรงต่อกองบริการการศึกษา โดยรับผิดชอบงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภาย นอก และประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)


ประวัติความเป็นมาของโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ

ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปี 2541 มหาวิทยาลัยได้นำแนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management - TQM) มาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในเชิงแข่งขัน และมีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่รอดและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง อันจะมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

มหาวิทยาลัยได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการเพิ่มผลผลิตเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน สังกัดกองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ในปี 2543 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภาพ มจธ. (มกราคม - ธันวาคม 2543) โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน มจธ. ในปี 2544 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ โดยได้แยกตัวออกจากกองแผนงานมาเป็นหน่วยงานอิสระและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “โครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบ” สังกัดสำนักงานอธิการบดี

ปัจจุบันโครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบทำหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยโดยนำแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้เป็นกรอบเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยผ่านกลไกการทำวิจัย การให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน และการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140โทรศัพท์ 02-4708169


Fax 02-4708170


Web site


 


แผนที่
  

     ตำแหน่งงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำนักงานประกันคุณภาพ) 2 ตำแหน่ง
     ตำแหน่ง วันที่
      1 .   นักฝึกอบรมและการศึกษา29 กุมภาพันธ์ 2563
      2 .   นักจัดการตรวจติดตามงานประเมินผล29 กุมภาพันธ์ 2563

ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์  l งาน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-420-6300 , 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-420-6304 , 02-810-8301
Email :   เพิ่มเพื่อน

0.40560078620911