logo โลโก้ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด

ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด การขนส่งน้ำมัน
ที่ตั้ง บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 289 ซอยสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 081-336-2505
Fax 02-741-4039
LineID plt_ksw
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ด่วนที่สุด)
- - ดูแลการปฏิบัติงานของ พขร. ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนกระทั่งจบการปฏิบัติงาน - ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันในการขนส่ง และสรุปจำนวนเที่ยวขนส่งประจำเดือน - ตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกในการปฏิบัติงาน - สุ่
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม word excel powerpoint ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
ภาคกลาง 2 วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ (ด่วน)
- ดูแล รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ตรวจสอบสต็อก และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบการวางบิล แจ้งฝ่ายบัญชีการเงิน วางแผนการนำรถเข้าซ่อมบำรุง
- เพศหญิง/ชาย อายุไม่ตำ่กว่า 25 ปี
-การศึกษา ปวส /ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 15000
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
กรุงเทพมหานคร พระโขนง, บางนา 2 วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
3. พนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน
- เข้ารับน้ำมันและขับรถขนส่งน้ำมันไปยังจุดต่าง ๆ ที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎระบียบข้อกำหนดของคลังผู้ว่าจ้าง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ขับรถวัตถุอันตรายรับพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานสลับกะ กลางวัน - กลางคืน ได้
เงินเดือน : 16000 - 30,000
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
รับทุกจังหวัด 2 วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
4. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน)
- - จัดทำรายงานผลการจัดส่ง (KPI) ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด - จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอ (Presentation) ประจำเดือนต่อผู้ว่าจ้างขนส่ง - จัดทำเอกสารสรุปผลการ Surprise Check และ Check for Service - ดูแล จัดเก็
- มีความรู้และใช้คอมพิวเตอร์ได้ชำนาญ
-สามารถทำเส้นทางการเดินรถ Route Card ได้
เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 2 วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี ทำงบกา
- เพศหญิง/ชาย อายุไม่ตำ่กว่า 25 ปี
-การศึกษา ปวส /ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : 15,000
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
กรุงเทพมหานคร พระโขนง, บางนา 2 วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนที่สุด)
- 1. วิเคราะห์อัตรากำลังคนทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต 2. สรรหาบุคลากรให้ได้ตามอัตรากำลังขององค์กร 3. รับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากร ตรวจสอบคุณสมบัติ นำส่งเอกสารตามระบบของผู้ว่าจ้าง 4. จัดกระบวนการฝึ
- เพศ หญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
-การศึกษา ปวส. /ปริญญาตรี
เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
7. ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR
- รับผิดชอบจัดทำเกี่ยวกับระบบ ISO ดูแลระบบและจัดทำเอกสารรับการตรวจประเมินจากผู้ว่าจ้าง และการตรวจประเมิน ISO
- มีใบรับรองการอบรมหลักสูตร ISO 9001 หรือ
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการระบบอย่างน้อย 2 ปี มีใบรับรองการผ่านงาน
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
กรุงเทพมหานคร พระโขนง, บางนา 2 วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
8. พนักงานรายวัน
- ทำงานตามที่รับมอบหมาย
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
-การศึกษา ปวช. ขึ้นไป
เงินเดือน : 400/วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
กรุงเทพมหานคร 2 วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
9. พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถให้ผู้บริหาร
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
-มีใบขับขี่ไม่หมดอายุ
เงินเดือน : 500/วัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
รับทุกจังหวัด 2 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0.015599966049194