logo โลโก้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

picture ภาพประกอบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ลักษณะประเภทของธุรกิจ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กำเนิดพีทีเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ในวันที่ 21 มีนาคม 2531 ได้บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย
จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปคุณภาพสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "PT"
จากคลังน้ำมัน 2 แห่ง คือ คลังน้ำมันชุมพร จังหวัดชุมพร และคลังน้ำมันแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ขยายสู่คลังน้ำมัน 9 จุด ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยจากสถานีบริการน้ำมันสาขาแรก เติบโตสู่กว่า 1,200 สถานีบริการน้ำมันครอบคลุมทุกภาคทั่วไทย
ในปัจจุบันจากความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ก้าวสู่บริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 จากสถาบัน Intertex Testing Services (Thailand) Limited สาขาของ Intertex Services Corporation องค์กรตรวจสอบมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้ง เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ล ยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
Fax ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
Website ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
Facbook ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
LineID ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
แผนที่ ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
แผนที่ Google Map ยังไม่เปิด รับสมัครพนักงาน ในขณะนี้
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1. Recruitment ธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหาร (สัญญาจ้าง 6 เดือน, 1 ปี)
- - สรรหาและคัดเลือก พนักงานธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหาร - ประกาศรับสมัครงานตามช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุนีย์ : 081-807-5062
- เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 ขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน : ตามตกลง
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2. ผู้จัดการร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา วัดแขกสีลม (ติดต่อพี่แพรว Line: @359pccsl หรือ โทร.061-271-9069)
- - ดูแลจัดการยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ดูแลงานด้านบริการลูกค้าและความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางการทำงานและดูแลพนักงานในร้าน - รับออเดอร์ แคชเชียร
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
-วุฒิ ม.3-ม.6, ปวช/ปวส , ปริญญาตรี (ยินดีพิจารณาคนไม่มีประสบการณ์)
เงินเดือน : 14,000 - 16,000
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร บางรัก 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
3. ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า,ประปา,อาคาร,เครื่องจักร) ประจำ ศูนย์การค้า Max Park SALAYA
- วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน: ดูแลงานระบบต่างๆ ใน Max Park Salaya ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการพึงพอใจ และร้านค้าภายในศูนย์ฯพึงพอใจ หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1. ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องจั
- จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ ความสามารถ งานบำรุงรักษาไฟฟ้า ประปา อาคาร เครื่องจักรต่างๆ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
4. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.ปราจีนบุรี)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ปราจีนบุรี 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
5. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.ขอนแก่น)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ขอนแก่น 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
6. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.สระบุรี)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
สระบุรี 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
7. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.ปทุมธานี)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ปทุมธานี 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
8. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.ชัยภูมิ)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ชัยภูมิ 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
9. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.อุบลราชธานี)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
อุบลราชธานี 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
10. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.อุดรธานี)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
อุดรธานี 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
11. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.บุรีรัมย์)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์ 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
12. แคชเชียร์ประจำร้านแมกมาร์ท(Max Mart) สาขา CW Tower (Mrt ศูนย์วัฒนธรรม)
- คิดเงินทอนเงินให้ลูกค้า / ทำความสะอาดร้าน / ติดป้ายสินค้า / เช็คสต๊อคสินค้า / จัดเรียงสินค้า / ทำความสะอาดร้าน
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 11,000-14,000
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
13. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.ชลบุรี)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ชลบุรี 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
14. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.ฉะเชิงเทรา)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ฉะเชิงเทรา 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
15. ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน
- บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่า
- เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างทางบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
รับทุกจังหวัด 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
16. ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน
- บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่า
- เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างทางบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บุรีรัมย์ 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
17. พนักงานธุรการ/ประสานงานทั่วไป/บริการลูกค้า (ประจำ Max Park SALAYA)
- 1. ดูแล และบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้งานใน Co-Working Space ตามมาตรฐานของบริษัทฯ 2. ติดต่อประสานงาน รับข้อร้องเรียน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ 2. ดูแล,จัดเก็บ, ตรวจตราจัดการความพร้อมข
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
18. ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน (ปฏิบัติงานพื้นที่ ภาคอีสาน หรือ ภาคกลาง)
- บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่า
- เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : ตามโครงสร้างทางบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
19. Barista กาแฟพันธุ์ไทย สาขา สามย่าน ซอย 11 (ติดต่อพี่แพรว Line : @359pccsl (มี@ด้วยนะคะ)
- - รับออเดอร์ แคชเชียร์ ชงกาแฟตามสูตรของทางร้าน - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน - ขยัน อดทน รักงานขาย พูดเก่ง ยิ้มแย้มแจ่มใส - เชียร์สินค้า อัพเดทโปรโมชั่นใหม่
- อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
เงินเดือน : 12,000-13,000 มีค่าเดินทางเพิ่มให้ 1,000 บาท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
20. ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท MaxMart (สาขาใน จ.ประจวบคีรีขันธ์)
- บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
-ในกรณีวุฒิ ปวส.(ทุกสาขา) ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงินเดือน : 14,000++
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ประจวบคีรีขันธ์ 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
21. ผู้จัดการร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา เยาวราช (ติดต่อพี่แพรว Line: @359pccsl หรือ โทร.061-271-9069)
- - ดูแลจัดการยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ดูแลงานด้านบริการลูกค้าและความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางการทำงานและดูแลพนักงานในร้าน - รับออเดอร์ แคชเชียร
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
-วุฒิ ม.3-ม.6, ปวช/ปวส , ปริญญาตรี (ยินดีพิจารณาคนไม่มีประสบการณ์)
เงินเดือน : 14,000 - 16,000
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ 6 เดือน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
22. ผู้จัดการร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา โบ๊เบ๊ สเตชั่น (ติดต่อพี่แพรว Line: @359pccsl หรือ โทร.061-271-9069)
- - ดูแลจัดการยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ดูแลงานด้านบริการลูกค้าและความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางการทำงานและดูแลพนักงานในร้าน - รับออเดอร์ แคชเชียร
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 40 ปี
-วุฒิ ม.3-ม.6, ปวช/ปวส , ปริญญาตรี (ยินดีพิจารณาคนไม่มีประสบการณ์)
เงินเดือน : 14,000 - 16,000
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน 6 เดือน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0