logo โลโก้ TDCX Thailand

TDCX Thailand

picture ภาพประกอบ TDCX Thailand
ลักษณะประเภทของธุรกิจ TDCX Thailand TDCX (NYSE: TDCX) The New York Stock Exchange: TDCX provides transformative digital CX solutions, enabling world-leading and disruptive brands to acquire new customers, build customer loyalty, and protect their online communities.
TDCX helps clients, including many of the world’s best brands, achieve their customer experience aspirations by harnessing technology, human intelligence, and our global footprint. We serve clients in fintech, gaming, technology, home sharing and travel, digital advertising and social media, streaming, and e-commerce. Our expertise and strong footprint in Asia have made us a trusted partner for clients, particularly high-growth, new economy companies looking to tap the region’s growth potential.
We pride ourselves on discovering and employing the best professionals to join us as we transform the outsourced CX industry. Our commitment to #BeMore for our people, our clients, and our community has led to us winning more than 340 industry awards, including being one of the best companies to work for in Asia.
From our first-rate workspaces, above-industry-average compensation packages, career opportunities, to our workplace perks, find out what else is in store when you embark on a career with TDCX.
ที่ตั้ง เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2688430
Fax 02-2666321
Website www.tdcx.com
Facbook tdcx.thailand
แผนที่ แผนที่ TDCX Thailand
แผนที่ Google Map Google Map TDCX Thailand
TDCX Thailand
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก (ประจำออฟฟิศ)
- - ตรวจสอบดูแลควมเรียบร้อย การเข้า-ออก - อำนวยความสะดวกแก่ พนักงาน และ บุคคลภายนอกที่มาที่ติดต่อ -ดูแลความเรียบร้อยภายในองค์กร
- เพศ ชาย
-มีความรับผิดชอบมีวินัยในการทำงาน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
2. เจ้าหน้าที่โทรประชาสัมพันธ์ (องค์กรการกุศล) วุฒิ กศน. ม6 ปวช ปวส ป.ตรี หยุดเสาร์ อาทิตย์
- •โทรหาลูกค้าเพื่อขอการสนับสนุนให้กับองค์กรการกุศล •ไม่ต้องหาลูกค้าเอง บริษัทมีฐานข้อมูลให้ •ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ไม่มีออกนอกสถานที่ •อบรมในการทำงานก่อนเริ่มงาน •ทำงานจันทร์ ถึงศุกร์ หยุด เสาร์
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
3. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน Complaint อาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี
- • ให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สินค้าและอาหาร • รับเรื่องคอมเพลนร้องเรียนจากลูกค้า • ทำงาน วันจันทร์ - ศุกรฺ หยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ • เวลา 8.00-17.00 น.
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
4. Call Center, คอลเซ็นเตอร์,เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล วุฒิ ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี
- • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ความรับผิดชอบในการรักษาระดับความเป็นมืออาชีพขั้นส
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 39 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
5. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ,Call Center, คอลเซ็นเตอร์ วุฒิ ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี
- • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ความรับผิดชอบในการรักษาระดับความเป็นมืออาชีพขั้นส
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 39 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
6. Telesales Outbound,เทเลเซลส์,วุฒิ ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี (มีประสบการณ์)
- •โทรติดต่อประสานงานกับร้านค้า •ให้คำปรึกษาการให้บริการรวมถึงแนะนำขั้นตอนต่างๆ
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
7. เจ้าหน้าที่โทรแนะนำ (องค์กรการกุศล) กศน. วุฒิ ม.6 ปวช ปวส หยุดเสาร์ อาทิตย์
- •โทรหาลูกค้าเพื่อขอการสนับสนุนให้กับองค์กรการกุศล •ไม่ต้องหาลูกค้าเอง บริษัทมีฐานข้อมูลให้ •ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ไม่มีออกนอกสถานที่ •อบรมในการทำงานก่อนเริ่มงาน •ทำงานจันทร์ ถึงศุกร์ หยุด เสาร์
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
8. Call center​ Outbound , วุฒิ ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี (มีประสบการณ์)
- •โทรติดต่อลูกค้าแนะนำการบริการ •ให้ข้อมูลลูกค้า รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ และ ลงข้อมูลในระบบ • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์การบริการต่างๆ รวมถึงข้อ
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 35 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
9. Call Center Inbound​, outbound (มีประสบการณ์)
- •โทรติดต่อลูกค้า แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่นโอนเงิน •แนะนำให้คำปรึกษาการให้บริการรวมถึงแนะนำขั้นตอนต่างๆ • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์การบริก
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 39 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 17 ชั่วโมง
TDCX Thailand
10. Customer service Call center (English Skills,ทักษะภาษาอังกฤษ)
- • บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ช่องทางอีเมลล์ และแชท ตอบข้อซักถาม และ ข้อร้องเรียนให้ความช่วยเหลือและแนะนำลูกค้าแก้ไขปัญหาในการใช้บริการต่างๆ • ให้ข้อมูลโปรโมชั่นและแนะนำการบริการ • บันทึกข้อมูลการต
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 39 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 22 ชั่วโมง
TDCX Thailand
11. พนักงานทำความสะอาด แม่บ้าน (ออฟฟิศ)
- -ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ชาย หญิง
-มีความรับผิดชอบมีวินัยในการทำงาน
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร 22 ชั่วโมง
TDCX Thailand
12. Call center Outbound,Chat (English Skill ,ทักษะภาษาอังกฤษ)
- • โทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และนำเสนอ ประกันภัยรถยนต์ • ลูกค้ามีความสนใจผ่านทางเว็ปไซต์ • ตอบคำถาม ทางแชทออนไลน์ และ ประสานงานกับบริษัททประกัน ส่งข้อมุล ทาง Email
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 40 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร 22 ชั่วโมง
TDCX Thailand
13. ..Call Center รับเรื่องร้องเรียนเเก้ไขปัญหา**วุฒิม.6 (มีประสบการณ์)*เงินเดือน ตามประสบการณ์
- หน้าที่สำคัญในตำแหน่งของคุณ • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ความรับผิดชอบในการรั
- มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center มาก่อน 3เดือนขึ้นไป
-สามารถให้บริการลูกค้าแบบมืออาชีพและรักษามารยาทกับลูกค้าตลอดเวลาที่ให้บริการ
เงินเดือน : ตามข้อตกลงของทางบริษัท
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 วัน
TDCX Thailand
14. Call Center (รับสายแอปช้อปปิ้งออนไลน์) วุฒิ ม.6 (มีประสบการณ์) เงินเดือน ตามประสบการณ์
- -ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ -ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด 2 วัน) *ไม่ตรงเสาร์-อาทิต
- มีประสบการณ์ด้าน Call Center (รับสาย​)​ 3เดือนขึ้นไป​ (หากมีประสบการณ์ Call Center เกี่ยวกับ​ Shoppi
-สามารถทำงานเป็นกะเวลา รวมถึงทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้
เงินเดือน : 15000
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 วัน
TDCX Thailand
15. Call Center แอปช้อปปิ้งออนไลน์*วุฒิม.6-ป.ตรี
- รายละเอียดงาน : หน้าที่สำคัญในตำแหน่งของคุณ • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ค
- วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์งานบริการหรืองานขายมาก่อน
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 วัน
TDCX Thailand
16. เจ้าหน้าที่ call center ด้านตอบแชท รับ ป.ตรี มีประสบการณ์ ทางด้านแอดมินตอบแชทขึ้นไป ++
- #ลักษณะของงาน -ให้บริการข้อมูลลูกค้า​หลายช่องทางทั้งการ รับสาย​ ตอบแชท​และตอบเมล รวมถึงตอบข้อซักถามแก้ไขปัญหา ต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ​ พร้อมทั้งประสานงาน ติดตามและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้บริก
- ทำงาน​ 5​ วัน​ หยุด​ 2​ วัน หมุนเวียน​ วันหยุด
--Email และ Microsoft​ ได้คล่อง
เงินเดือน : ตามตกลง
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 5 วัน
TDCX Thailand
17. Call Center ด้านรับเคลมมือถือ (วุฒิ ป.ตรี) ทำงาน 5 วัน ไม่ต้องเข้ากะ
- • รับสายแก้ไขปัญหาประสานเกี่ยวกับ บริการเสริมโทรศัพท์มือถือ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เช่น การเคลมเครื่อง เครื่องเสีย การยกเลิกบริการและ แนะนำลูกค้าบริการต่างๆ • ดูแลให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับลูกค้ากลุ่ม
- วุฒิป.ตรี
-อายุ 20-40ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 2 เดือน
TDCX Thailand
18. Call Center ด้าน Mobile Care รับเคลมมือถือ (วุฒิ ป.ตรี)
- • รับสายแก้ไขปัญหาประสานเกี่ยวกับ บริการเสริมโทรศัพท์มือถือ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เช่น การเคลมเครื่อง เครื่องเสีย การยกเลิกบริการและ แนะนำลูกค้าบริการต่างๆ • ดูแลให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับลูกค้ากลุ่ม
- วุฒิ ป.ตรี
-อายุ 20-40ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 2 เดือน
TDCX Thailand
19. คอลเซ็นเตอร์ ,Call Center,เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล แอปสั่งอาหาร วุฒิม.6-ป.ตรี
- • รับสายให้ข้อมูลลูกค้า และดำเนินการแก้ไขปัญหา จากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากแอปพลิเคชั่น • รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหา • ติดตามพัสดุในการสั่งซื้อ • มีการเทรนงานสอนงานให้!! ( คิดเป็นเงินเดือนให้ต
- ไม่จำกัดเพศ
-อายุไม่เกิน 42 ปี
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 2 เดือน
TDCX Thailand
20. Customer Service ตอบแชท-รับสายแอปสั่งอาหาร ระบบPOS**วุฒิม.6-ป.ตรี
- **สถานที่ทำงาน : BTS ราชเทวี -ให้บริการข้อมูลลูกค้า​หลายช่องทางทั้งการ รับสาย​ ตอบแชท​และตอบเมล รวมถึงตอบข้อซักถามแก้ไขปัญหา ต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ​ พร้อมทั้งประสานงาน ติดตามและแจ้งผลการดำเนินการ
- วุฒิป.ตรี
-มีservice mind ทัศนคติดี รับต่อแรงกดดันได้
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 2 สัปดาห์
TDCX Thailand
21. เจ้าหน้าที่ตอบแชท-แอปสั่งอาหารออนไลน์ ระบบPOS*วุฒิม-6-ป.ตรี
- **สถานที่ทำงาน : BTS ราชเทวี ตึกสปริงทาวเวอร์ -ให้บริการข้อมูลลูกค้า​หลายช่องทางทั้งการ รับสาย​ ตอบแชท​และตอบเมล รวมถึงตอบข้อซักถามแก้ไขปัญหา ต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ​ พร้อมทั้งประสานงาน ติดตามและแ
- วุฒิปริญญาตรี
-สามารถทำงานเป็นกะได้ (มีค่ากะ)
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 2 สัปดาห์
TDCX Thailand
22. Telesaleโทรรับบริจาคเพื่อองค์กรการกุศล *วุฒิม.3 ขึ้นไป ทำงานแค่จ.-ศ.
- -โทรออกขอยอดบริจาคเพื่อองค์กรการกุศล -มีฐานรายชื่อให้โทร (ทำงานในออฟฟิศ) -มีเทรนให้ก่อนเริ่มงาน
- ทักษะในการสื่อสารเจรจา
-ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00หยุดเสาร์-อาทิตย์
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 เดือน
TDCX Thailand
23. Call Center ติดตามพัสดุ-แอปช้อปปิ้งออนไลน์*วุฒิม.6-ป.ตรี
- รายละเอียดงาน : หน้าที่สำคัญในตำแหน่งของคุณ • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ค
- วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์งานบริการลูกค้า หรืองานขายมาก่อน
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 วัน
TDCX Thailand
24. Customer Service (รับสาย-ตอบแชท) เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ (วุฒิ ปตรี ขึ้นไป)
- - ให้บริการข้อมูลลูกค้าของแอปพลิเคชั่น food delivery หลากหลายช่องทางทั้งการรับสาย ตอบแชทและตอบเมล รวมถึงตอบข้อซักถามแก้ไขปัญหา ต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ - พร้อมทั้งประสานงาน ติดตามและแจ้งผลการดำเนินกา
- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 วัน
TDCX Thailand
25. Customers​ Services (รับสายให้ข้อมูล) Shopping Online *วุฒิ ม.6 ขึ้นไป*
- ✿✿ รายละเอียดงาน : ✿✿ ❌ไม่ใช่งานขาย❌ • ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ทำงาน
- วุฒิ ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้าน Call Center (รับสาย​)​ 6 เดือนขึ้นไป​ (หากมีประสบการณ์ Call Center เกี่ยวกับ​ Shopp
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
TDCX Thailand
กรุงเทพมหานคร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง 1 วัน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com
0