คำค้น หางาน เช่น บัญชี , ธุรการ , เลขานุการ , วิศวกรโยธา ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) 2
ระดับเงินเดือน (บาท) 20000
ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจําปี (Audit Plan)
2. ร่วมจัดทำและปรับปรุงแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
3. ร่วมจัดทำและปรับปรุงแบบสอบถามการประเมินผลระบบการควบคมุภายในและประเมินความเสี่ยง
4. จัดทำเอกสารการประชุมและจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี
6. จัดทำกระดาษทําการ ตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7. บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ความเสี่ยงและจุดอ่อนของระบบงาน / วิธีการปฏิบัติงานที่พบเห็นจากการตรวจสอบ ลงในกระดาษทําการ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. อายุ 24 ปีขึ้นไป เพศ ชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทํางาน ผ่านการฝึกงานและมีหนังสือรับรองการฝึกงานด้านการตรวจสอบ หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ในระบบงานบัญชี และ เข้าใจกระบวนการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ได้
 5. มีทักษะในการใช้ Excel ได้ดี สามารถใช้ V lookup , Pivot Table ได้
 6. มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง
 7. มีความละเอียดรอบคอบ
 8. ซือสัตย์ มีสัจจะ ขยัน อดทน ตัดสินใจอย่างเป็นธรรมและเที่ยงตรง
 9. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัย
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาพักร้อน
- สิทธิการลาบวช,ลาสมรส,ลาฌาปนกิจ,ลาฝึกอบรมพัฒนา ตนเอง
- เงินกู้ยืมบริษัท
- เงินช่วยเหลือ กรณีเสียชีวิต ทั้งพนักงานและสมาชิกใน ครอบครัว
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี
วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของเว็บไซต์หางาน Jobthaiweb.com ได้
วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kimpaithaiopp
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [086-340-3172]
สมัครผ่าน Email : j00282069@jobthaiweb.com
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน
ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 086-340-3172
Email : j00282069@jobthaiweb.com
Link หางาน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sales@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) support@jobthaiweb.com (ฝ่ายบริการลูกค้า)
เพิ่มเพื่อน