เภสัชกร

หน่วยงาน / องค์กร โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ (บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)
จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) รับครบแล้ว
ระดับเงินเดือน (บาท) 50,000-70,000.
ลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร  1. เพศชาย -หญิง
 2. อายุ 21 - 35 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ขึ้นเงินเดือนประจำปี
ศึกษาความรู้เพิ่มเติม
2. ปรับคำจ้างตามความเหมาะสม
3. โบนัสรายปี 26. สนับสนุนการเก็ยเครดีดของพนักงานกลุ่มวิชาชีพสำหรับ
4. เบี้ยขยันรายเดือน การต่ออายุใบประกอบโรคศิลปั
5. เบี้ยเวรดีก 27. อบรมทั้งภายใน และกายนอกองค์กร
6. เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ 28. มีห้องสมุด และมุมหนังสือ
7. มีความกำวหนำในวิซาชีพ 29. ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท :
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทาง
9, ประกันชีวิต
10. กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาบุตร (ปละลลอกเบี้ย) สวัสติการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และ
เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ และ
11. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานที่เสียชีวิต
12. กองทุนช่วยเหลือเพื่อนหนักงาน
ความสามัคคี ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
13. ของขวัญวันเกิดพนักงาน 30. ตรวจสุขภาพประจำบี
14. ของขวัญวันแห่งความสำเร็จ 31. ค่ารักษาพยาบาลพนักงานฟรี , ครอบครัวส่วนสด 50%
15. เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท (ไม่จำกัดวงเงิน)
16. เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน 32. คลอดบุตรฟรี (นอนพักห้องพิเศษ)
17. เงินช่วยเหลืองานศพ 33. ดูแลสุขภาพ : โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา
18. เยี่ยมไพนักงานเจ็บป่วย - คลอดบุตร และครอบครัว : โดรงการป้องกันยาเสพติด
19. เงินช่วยเหลือพนักงานประสบภัยพิบัติ
20. หอพัก พร้ชมรถรับ - ส่ง
ะโดรงการอ้วนได้ผอมได้
: เต้นแอโรบิค
21. ห้องอาหารสวัสติการพนักงาน (ข้าวฟรี,อาหารกลางวัน 5 บาท) โดรงการวัคซีน ไวรัสตับอักเสบปี สุกอีใส
22. ยูนิฟอร์มฟรี หัลเยอรมัน ราดาทุน
23. พนักงานเกียรติคุณ พนักงานดีเด่น :โดรงการรักหัวใจ ใส่ใจไขมันในเลือด
24. สหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ความรู้ ความใจ เรื่องโรคเอดส์
25. กิจกรรมสัมพันธ์ (ทัศนาจร , กิฬ , สังสรรคับใหม่ ฯกฯ)
26. สนับสนุนการเก็บเครดีดของพนักงานกลุ่มวิชาชีพสำหรับ
การต่ออายุใบประกอบโรคศิลป์
27. อบรมทั้งภายใน และกายนอกองค์กร
28. มีห้องสมุด และมุมหนังสือ
29. ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท :
การศึกษาต่อเนื่องเฉพาะทาง
สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และ
เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ และ
ความสามัคคี ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
30. ตรวจสุขภาพประจำปี
31. ด่ารักษาพยาบาลหนักงานฟรี , ครอบครัวส่วนลล 50%
(ไม่จำกัดวงเงิน)
32. คลอดบุตรฟรี (นอนพักห้องพิเศษ)
33. ดูแลสุขภาพ : โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา
: โดรงการป้องกันยาเสพติด
โดรงการอัวนได้ผอมได้
: เต้นแอโรบิต
โครงการวัคซีน ไวรัสตับอักเสบปี อีสุกอีใส
หัลเยอรมัน ราดาทุน
โดรงการรักหัวใจ ใส่ใจไขมันในเลือด
ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์

ขออภัยค่ะ

ตำแหน่งงานดังกล่าว ยังไม่เปิดรับสมัครขณะนี้
โปรดเข้ามาตรวจสอบภายหลังอีกครั้ง
Link หางาน
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : [email protected] (ฝ่ายขาย) [email protected] (ฝ่ายบริการลูกค้า)
appstore googleplay
เพิ่มเพื่อน Line Facebook Jobthaiweb.com